امروز : چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت :
اهداف مرکز
اهداف مرکز

 

 • توانمندسازي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي در راستاي برآوردن نياز كشور به منابع انساني كارآمد و داراي تجارب فني، مهارتي و حرفهاي. 
 • فراهم سازي بسترهاي اشتغال مولد دانش آموختگان رشته­هاي مختلف دانشگاهي.
 • شناسايي مشاغل و شايستگي هاي اولويت دار مرتبط با هر يك از رشته هاي تحصيلي در حال اجرا  در گروههاي آموزشي زيرمجموعه و نيز شايستگي هاي حرفهاي مورد نياز بازار كار. 
 • همكاري در بازنگري استانداردهاي آموزشي موجود يا تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز بر اساس مشاغل و شايستگيهاي شناسايي شده.
 • همكاري در شناسايي مشاغل و شايستگي­هاي اولويت دار مرتبط با هر يك از رشته هاي آموزشي در حال  اجراء.
 • برگزاري آزمونهاي ارزشيابي و سنجش مهارت و آزمونهاي پايان دوره براساس استانداردهاي آموزشي و صدور گواهينامه مهارت براي قبول شدگان وفق ضوابط و مقررات.
 • اعطاي دسترسي پرتال جامع سازمان جهت بهره برداري  در مركز SCD به منظور ثبت نام و معرفي فراگيران براي آزمون.
 • اجراي برنامه هاي مهارت آموزي از طريق معرفي كارشناسان معين.  
 • بهره برداري از اساتيد واجد صلاحيت و متخصصان صاحب تجربه در اجراي دوره هاي مهارت آموزي
 • بهره گيري از كارشناسان و متخصصين صاحب صلاحيت در اجراي آزمونهاي عملي و كميته­هاي تخصصي تدوين و بازنگري استانداردهاي آموزشي حسب ضوابط و مقررات مربوطه.
 • حمايت مادي و معنوي از مسابقات ملي و آزاد مهارت، همايشها، نشستهاي علمي و مهارتي.
 • همكاري در طراحي و اجراي دوره هاي آموزش مهارتي به صورت مجازي.
 • فراهم سازي زمينه اجراي واحدهاي درسي كارآموزي، كارورزي، آزمايشگاهي و كارگاهي در مراكز  آموزش فني و حرفهاي دولتي و غيردولتي و يا تطبيق آنها با دوره هاي آموزش مهارتي.
 • همكاري در راستاي تحقق استقرار نظام صلاحيت حرفه اي و اجراي آزمونهاي تعيين صلاحيت شغلي بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

 

برگزاری جشنواره
گزارش تصویری
پیوند های داخلی
آمار بازدیدکنندگان
  امروز 0
  دیروز 0
  هفته جاری 0
  ماه جاری 0
  جمع بازدید کنندگان 0

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز - مرکز رشد واحدهاي فناور 2018©  | کليه حقوق محفوظ است